Gezocht: bedrijven!

De TU/e onderzoeksgroep OPAC (Operations, Planning, Accounting, and Control) de Universiteit van Tilburg onderzoeksgroep Econometrics and Operations Research en VU groep Business Informatics bundelen hun krachten om een breed consortium samen te stellen voor het NWO onderzoeksprogramma “Big Data: real time ICT for logistics”. Dit onderzoeksprogramma richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt.

Op 28 februari 2017 vanaf 14u (op de TU/e in Eindhoven), gaan we actief in gesprek met de bedrijven die willen deelnemen in dit ambitieuze consortium. Op deze heisessie worden gezamenlijk de inhoudelijke themas’s voor het onderzoeks- en valorisatieprogramma in detail uitgewerkt. Je kan je deelname bevestigen via t.v.woensel@tue.nl.

shutterstock_221543977Specifiek, zijn we actief bezig met het opzetten van een project waarbij we kijken naar logistieke toepassingen op basis van Big Data en het Internet of Things. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbindingen tussen logistieke objecten (containers, transportwagens, opslag, etc.) die grootschalige en verschillende typen data genereren. Maar denk ook aan lastmile logistics toepassingen, waar meer en betere (real-time) informatie tot een efficientere planning kan leiden. Ook binnen de retail of etail omgeving, beter gebruik maken van de klanteninformatie (loyalty cards) geeft meer inzicht in de klanten vraag, genereert waarde via beter voorraadbeheersing. Er is duidelijk behoefte aan meer onderzoek, proof-of-concepts, en demonstraties naar het gebruik van (real-time) data voor logistieke planning om de efficiëntie te vergroten.

Hiervoor zoeken we naar bedrijven die een duidelijke interesse hebben in dit brede thema en actief mee willen bouwen aan een gezamenlijk onderzoeks- en valorisatieprogramma. Samen met de bedrijven worden verschillende onderzoeksthema’s vastgesteld en stappen gezet richting valorisatie, pilots, en implementatie. Dit laatste gebeurt met een brede groep van bachelorstudenten, masterstudenten, PDEng trainees (zowel Industrial Engineering en Data Science), en PhD studenten. Deze hoogopgeleide groepen van studenten zijn aanwezig op de participerende universiteiten (uit verschillende opleidingen) en spenderen een belangrijk deel van hun afstudeeropdrachten intern bij de deelnemende bedrijven.

We bieden een innovatieve denkomgeving door de koppeling kennis, valorisatie en demonstratie. Door middel van een drietal workshops per jaar, de verschillende ingezette studenten, en de netwerkfunctie (universiteit, bedrijven, TU/e Data Science Institute, JADS, eSCF) creeren we samen een duidelijke win-win situatie. Het netwerk wordt opgezet met de intentie voor een minimum duurtijd van vier jaar. Participaten betalen 5000 euro deelnamefee per jaar per bedrijf met een committment voor vier jaar deelname. Voor de eerste vier jaar, wordt een NWO project ingediend onder het reeds genoemde onderzoeksprogramma “Big Data: real time ICT for logistics”.shutterstock_221545084

Dit netwerk en project wordt ook gekoppeld met het European Supply Chain Forum, het TU/e Data Science Institute en de Jeronimo Academy of Data Science (JADS). Betrokken hoogleraren zijn: Prof. dr. Tom van Woensel (TU/e), Prof. dr. Ton de Kok (TU/e), Prof. dr. ir. Hein Fleuren (TiU), Prof. dr. ir. Bart Vos (TiU), Prof. dr. ir. Dick den Hertog (TiU), Prof.dr. Goos Kant (TiU), Prof.dr.ir.Hajo Reijers (VU).

Meer informatie via prof.dr. Tom Van Woensel, t.v.woensel@tue.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.